pasek o spolem

Copyright by KZRSS "Społem"

Kalendarium

 1995—1998
Rozpoczyna się tworzenie społemowskich ogólnokrajowych łańcuchów samoobsługowych, sklepów spożywczych "Lux" i sklepów dyskontowych "S". Postępuje dalsza integracja spółdzielni spożywców, której sprzyja rozwijający się system sieci Karty Klienta "Społem".

1999—2001
W dniach 17—18 czerwca odbył się w Warszawie II Zjazd Delegatów KZRSS "Społem", który pozytywnie ocenił dorobek organizacji oraz uchwalił program działania Związku na lata 1999—2002 i utworzył fundusz wspomagania i promocji, z przeznaczeniem na wspomaganie i ułatwianie zrzeszonym spółdzielniom realizacji ich statutowych zadań, a w szczególności na promocję znaku "Społem" oraz działalności kulturalno–oświatowej zrzeszonych spółdzielni.
W 1999 r. 320 spółdzielni zrzeszonych w KZRSS "Społem" uzyskało przychody roczne ogółem o wartości 8,1 mld zł.
W 2000 r. dla uczczenia 100. rocznicy powstania pierwszej spółdzielni uczniowskiej w Polsce – w Męskiej Szkole Rolniczej w Pszczelinie koło Warszawy, KZRSS "Społem" ogłasza konkurs dla spółdzielni uczniowskich pn. "Zawsze razem".

KZRSS "Społem" wspólnie ze szwedzką Stockholm Consumer Cooperative i ze specjalistami z KF Project Center ze Sztokholmu rozpoczęli realizację projektu: "Rozwój sieci i koncepcji sklepów "Lux" w polskiej spółdzielczości spożywców". Program zaplanowano na lata 2000—2001.
f20
Podjęto prace przygotowawcze zmierzające do zbudowania zintegrowanego systemu zakupowego "Społem", obejmującego wszystkie zrzeszone spółdzielnie, krajową i regionalne agencje handlowe oraz Bank Społem SA i KZRSS "Społem" – jako organizacje wspomagające system. Główną funkcję centrali zakupowej ma pełnić Krajowa Agencja Handlowa "Społem". W dniu 17 grudnia 2001 r. KZRSS "Społem", we współpracy z QAX Manufakturą Artystyczną s.c. w Bydgoszczy, uruchomił portal internetowy Spółdzielczości Spożywców "Społem": www.spolem.org.pl.

2002
Od stycznia 2002 r. KZRSS "Społem" rozpoczął opracowywanie "Serwisu Informacyjnego Społem", który jest publikowany w "Biuletynie Informacyjnym" i na stronach internetowych "Społem". Podawane są w nim bieżące informacje o wszystkich ważniejszych sprawach o wydarzeniach dziejących się w całej organizacji społemowskiej.

2003 – 2006

W dniach 26 – 27 listopada 2003 r. w Mazurskim Centrum Kongresowym – Hotel Gołębiewski w Mikołajkach obradował III Zjazd Delegatów KZRSS "Społem", w którym uczestniczyło 353 delegatów. Zjazd podsumował i ocenił pracę Krajowego Związku i jego organów statutowych, udzielając im absolutorium.

Po rozpatrzeniu tez programowych przedstawionych delegatom, wniosków i propozycji programowych zgłoszonych na regionalnych zebraniach delegatów, założeń programowych zawartych w wystąpieniu Prezesa Zarządu Związku oraz wniosków wynikających z dyskusji podczas obrad, III Zjazd uchwalił program działania Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców "Społem" na lata 2003 – 2006.

Zjazd uznał, że przyjęty program działania Krajowego Związku stanowi strategię spółdzielczości spożywców "Społem" na najbliższe czterolecie, której współtwórcami i aktywnymi realizatorami powinny stać się zrzeszone w Związku spółdzielnie. Podstawą budowania nowej strategii spółdzielczości spożywców "Społem" powinien być zachowany, znaczący potencjał gospodarczy spółdzielni, zaangażowanie ludzi oraz niewykorzystane dotychczas możliwości i szanse zintegrowanego działania. Zjazd wyraził pogląd, iż tylko przyjęcie wspólnej strategii przez wszystkie zrzeszone spółdzielnie pozwoli zająć spółdzielczości spożywców "Społem" zauważalne miejsce w społeczno – gospodarczym kształcie kraju, będącego członkiem Unii Europejskiej.

2007

W dniach 21 – 22 listopada 2007 r. w Hotelu Gołębiewski w Wiśle, pod hasłem: "Społem możemy więcej", obradował IV Zjazd Delegatów KZRSS "Społem". Wzięło w nim udział 342 delegatów z 207 spółdzielni z całego kraju. Zjazd uchwalił strategię działania organizacji na lata 2007 – 2010. W ramach tej strategii organizacja "Społem" będzie kontynuowała większość dotychczas realizowanych kierunków prac, tj. budowę krajowego systemu wspólnych zakupów oraz konsolidację sieci handlowej pod nazwą "Społem – Znajomy Sklep", rozwój sieci sklepów Lux i Lux – mini poprzez włączenie ich do systemu zakupowego; dalszy rozwój Programu Ekologicznego Społem, w ramach którego tworzone są w sklepach stoiska z produktami ekologicznymi; organizowanie wspólnych akcji promujących i reklamujących działalność gospodarczą spółdzielni; a także stworzenie wspólnego dla sieci programu lojalnościowego, który zastąpi Kartę Klienta Społem.

2008 - 2013

W 2008 roku, we wszystkich działaniach, nadrzędnym celem dla organizacji "Społem" było "iść z duchem czasu" i dostosowywać się do istniejących warunków rynkowych, o czym świadczyła ciągła modernizacja infrastruktury spółdzielczej.

Rok 2008 był w "Społem" kolejnym rokiem inwestycji, obejmujących budowę nowych obiektów handlowych i innych oraz rozbudowę, modernizację, remont i unowocześnianie istniejących obiektów.

KZRSS "Społem" zarejestrował w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante znak towarowy "Społem", jako prawnie chroniony na obszarze Unii Europejskiej. Znak towarowy "Społem" jest znakiem wspólnym Krajowego Związku i spółdzielni w nim zrzeszonych, a jego administratorem jest Krajowy Związek.

Ponadto KZRSS "Społem" oddał do użytku w swojej siedzibie w Warszawie przy ul. Grażyny 13/15 Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne z zapleczem hotelowym. Centrum posiada 4 komfortowe sale konferencyjne od 15 do 130 osób, a w części hotelowej – 48 miejsc noclegowych w nowoczesnych pokojach i apartamencie.