pasek o spolem

Copyright by KZRSS "Społem"

Spółdzielnie swoim członkom

Członkostwo w spółdzielni spożywców to nie tylko możliwość i satysfakcja z działania w organach samorządowych ale także możliwość korzystania z różnych materialnych świadczeń oraz  różnych form pracy społeczno–wychowawczej prowadzonej przez spółdzielnie. Podstawowym celem tej pracy jest utrwalenie więzi z członkami spółdzielni.

Prowadzenie działalności społeczno–wychowawczej było do niedawna obowiązkiem każdej spółdzielni, dzisiaj jest to zadanie jedynie fakultatywne. Mimo to, wiele spółdzielni zamieszcza w swoich statutach zapis oprowadzeniu działalności społeczno–wychowawczej na rzecz członków i w wielu przypadkach jest ona bogata i różnorodna.

Warto przedstawić niektóre działania spółdzielni przyczyniające się w sposób znaczący do wzmocnienia więzi między spółdzielnią a jej członkami.

Zacznijmy od upowszechniania informacji wśród członków spółdzielni o jej działaniach. Jest to przede wszystkim domena prasy spółdzielczej. Najważniejszym czasopismem naszej organizacji jest "Społem", pismo Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców "Społem", który jest kontynuatorem najstarszego czasopisma organizacji wydawanego od 1906 roku.

Poszczególne spółdzielnie również wydają swoje lokalne gazety. Na przykład w "Społem" WSS Śródmieście w Warszawie – "Społemowiec Warszawski", w "Społem" PSS w Międzyrzecu Podlaskim – "Merkuriusz", w "Społem" PSS w Katowicach – "Klient", a w Rudzkiej Spółdzielni Spożywców w Rudzie Śląskiej – pismo "Za Ladą". Czasopisma te, to oprócz informacji o życiu spółdzielni, są miejscem reklam sieci handlowo–usługowej oraz wyrobów i towarów znajdujących się w handlu.

Podobną rolę spełniają wydawnictwa tak zwane "jednodniówki",
które ukazują się okazjonalnie z okazji świąt spółdzielczych, różnych akcji promocyjnych itp.

Upowszechnianie oświaty i kultury należało zawsze do tradycji społemowskiej. Kurcząca się z przyczyn ekonomicznych baza wpłynęła hamująco na rozwój działalności kulturalno–oświatowej. Niemniej jednak, ta sfera działalności, choć w mniejszym zakresie ciągle służy społemowcom. Bazą dla jej organizowania są znane od dawna ośrodki "Praktyczna Pani".

Te wielofunkcyjne placówki prowadzą głównie działalność usługową, ale również poradniczą z różnych dziedzin, głównie związanych z gospodarstwem domowym, ale też kursy języków obcych, komputerowe, prawa podatkowego itp. Prowadzą też lekcje tańca, aerobiku i gimnastyki. Zarówno ośrodki "Praktyczna Pani", jak i nieliczne spółdzielcze placówki kulturalno–oświatowe są organizatorami okolicznościowych spotkań spółdzielców, wycieczek i imprez rozrywkowych. Do tradycji spółdzielczej należy działalność klubów seniora i kół spółdzielczyń dla których prowadzone są różne formy pracy dostosowane do wieku i potrzeb seniorów.

Spółdzielnie stwarzają również swoim członkom możliwość uczestniczenia w amatorskim ruchu artystycznym. Prowadzą bowiem różne zespoły jak: chóry, zespoły folklorystyczne, zespoły wokalne, kapele ludowe, zespoły haftu artystycznego itp. Niektóre z nich mają wieloletnią tradycję i szczycą się licznymi nagrodami na przeglądach i festiwalach, jak na przykład kapela ludowa "Buskowianie" działająca przy "Społem" PSS w Busku Zdroju, Chór "Społem" działający przy "Społem" PSS w Białej Podlaskiej, Regionalny Zespół Śpiewaczo – Instrumentalny "Karlik", działający przy "Społem" PSS w Opolu, czy zespół "Społemka", działający przy "Społem" PSS w Koninie.

Spółdzielczość spożywców roztacza również swój mecenat nad różnymi imprezami kulturalnymi. KZRSS "Społem" jest od wielu lat jednym ze sponsorów Festiwalu Muzyki Sakralnej, imprezy o charakterze międzynarodowym, która corocznie odbywa się w Warszawie. Z ofertą różnorodnych zajęć występują spółdzielnie w stosunku do dzieci i młodzieży. Jedną z ciekawszych form mającą wieloletnie tradycje są zawody latawcowe, odbywające się jesienią na wielu lotniskach aeroklubów. Przypomnieć warto, że pierwsze latawce ozdobione logo "Społem" poszybowały w niebo ponad trzydzieści lat temu.

Spółdzielnie propagują również wśród swoich członków sport i aktywny wypoczynek. Organizowane są społemowskie spartakiady i różne rozgrywki sportowe. Spółdzielnie patronują również różnym sportowym przedsięwzięciom organizowanym na szczeblu krajowym, takim jak np. zawody narciarskie o Puchar Świata lub Uniwersjada w Zakopanem.

Duże znaczenie w upowszechnianiu kultury fizycznej ma sponsorowana przez spółdzielczość spożywców działalność klubów sportowych "Społem", np. w Łodzi, których zawodnicy osiągają znaczące wyniki w swoich dyscyplinach sportowych.