krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
Młode Spółdzielnie konsumenckie w Europie
Organizacja Euro Coop wspiera działania oraz rozwój spółdzielni w Europie.
aaa
Posiedzenie Zarządu Euro Coop
Z ramienia KZRSS w spotkaniu brali udział Prezes Zarządu Ryszard Jaśkowski będący członkiem Zarządu Euro Coop oraz Agnieszka Wroniewicz Dyrektor...
aaa
Kolejna konferencja Społem już za nami!
Copyright by KZRSS "Społem"

Zmarł były Prezes Zarządu „Społem" WSS Śródmieście w Warszawie

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR I/2016 Opublikowano: piątek, 22, styczeń 2016

W dniu 30 grudnia 2015 roku zmarł w Warszawie Juliusz Gerung – prezes Zarządu „Społem" Warszawskiej Spółdzielni Spożywców Śródmieście w latach 1983 -1999. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 11 stycznia 2016 roku. Rozpoczęła je Msza święta w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie, której przewodniczył JE Ks. Biskup Marek Solarczyk – biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej. Następnie odprowadzono Zmarłego do grobu rodzinnego na tymże cmentarzu.

Bardzo liczne grono uczestników ceremonii pogrzebowej, poczty sztandarowe, oddanie honorów wojskowych, wspomnienia syna czy przedstawiciela Związku „Jaworzniaków" i Anny Tylkowskiej – prezesa Zarządu „Społem" WSS Śródmieście, były potwierdzeniem, że odszedł człowiek prawy, patriota, zaangażowany zawodowo, wielki społecznik, nauczyciel wielu pokoleń spółdzielców.
Juliusz Gerung urodził się 24 sierpnia 1933 roku w leśniczówce Dziurków, w powiecie Iłża, jako syn leśnika Lasów Państwowych, Stanisława i Marii z Iłowieckich. W wieku 14 lat wstąpił do harcerstwa. Wraz z kolegami założył we Włodawie Koło Zwolenników Idei Mickiewiczowskiej, przeciwstawiające się władzom stalinowskim, które w roku 1948 zostało przekształcone w organizację „Orzeł".
W wieku szesnastu lat został aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa i skazany na 3 lata więzienia. Karę odbywał we Włodawie, na Zamku Lubelskim oraz w Jaworznie. Po zwolnieniu z więzienia został wcielony do wojska i skierowany do pracy w kopalni węgla na Śląsku. Z uwagi na zły stan zdrowia został zwolniony ze służby i wraz z matką przyjechał do podwarszawskiego Ożarowa. W tym samym czasie rozpoczął pracę w Centralnych Piwnicach Win Importowanych, podejmując jednocześnie naukę w technikum handlowym Ministerstwa Handlu Wewnętrznego. Następnie ukończył studia ekonomiczne na Wydziale Handlu Wewnętrznego warszawskiej Szkoły Głównej Planowania i Statystyki.
Życie zawodowe Juliusza Gerunga związane było z gastronomią i handlem. Przez kolejne lata pełnił stanowisko zastępcy dyrektora lub dyrektora w Zjednoczeniu Przemysłu Gastronomicznego, w DH „Delikatesy" Leszno, w Stołecznym Przedsiębiorstwie „Delikatesy" , w „Społem" CZSS, prowadząc Biuro Organizacji i Współpracy z Nauką, a w latach 1976-1999, tj. do momentu przejścia na emeryturę, początkowo dyrektora naczelnego Oddziału Śródmieście, a następnie prezesa śródmiejskiej „Społem" WSS, o której mówił „moja spółdzielnia". Jego prezesura przypadła na szczególnie trudny okres w dziejach spółdzielni. Był to okres stanu wojennego. Sklepy społemowskie przeżywały wówczas oblężenie. Później przyszły lata radykalnych przemian ustrojowych i słynna specustawa, która zredukowała znacznie majątek spółdzielni. W tym okresie prezes Juliusz Gerung wykazał niezwykły hart ducha. Z uporem i konsekwencją starał się utrzymać pozycję spółdzielni na rynku. Był współzałożycielem Mazowieckiej Agencji Handlowej „Społem". Inicjował modernizację placówek handlowych oraz wspierał inicjatywy swoich młodszych współpracowników. Zawsze był życzliwy i dbający o ludzi i załogę.
Z kolei dbałość o przeszłość spółdzielni spożywców znalazła swoje miejsce w działalności Juliusza Gerunga w Komisji Historycznej, istniejącej przy „Społem" WSS Śródmieście, gdzie m.in. mobilizował do prezentacji osób zasłużonych dla społemowskiej spółdzielczości – Mariana Rapackiego czy Ireny Strzeleckiej. Był za reaktywowaniem czasopisma „Społem", a w okresie obowiązującej specustawy obronił wydawanie miesięcznika warszawskiej spółdzielczości spożywców „Społemowiec Warszawski", ukazującego się do dnia dzisiejszego, którego wydawcą jest „Społem" WSS Śródmieście.
O prezesie Juliuszu Gerungu, w słowach pożegnania, obecna prezes Zarzadu „Społem" WSS Śródmieście Anna Tylkowska powiedziała m.in.: „Przeprowadził naszą spółdzielnię przez najtrudniejszy czas dla całej spółdzielczości na początku lat 90-tych i utorował drogę do dalszej modernizacji i postępu, do nowych inwestycji i rozwoju spółdzielni. (...) Inicjował modernizacje placówek, wspierał inicjatywy młodszych pracowników. Zawsze życzliwy i dbający o ludzi, o załogę, lubiany i szanowany przez pracowników. (...) Osobiście wiele zawdzięczam Panu Prezesowi, bo to on przygotował mnie do pełnienia funkcji prezesa spółdzielni. Mam nadzieję, że Go nie zawiedliśmy".
Trudny okres stalinowskiego reżimu opisał w wydanej własnym staraniem książce „Czy tylko trzy lata ?". Był założycielem i prezesem Zarządu Głównego Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956 „Jaworzniacy", którego od roku 2004 został honorowym prezesem. Doceniono jego działalność przyznając mu liczne odznaczenia i medale, m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami, Medale „Pro Memoria" i „Pro Patria".
Cześć Jego pamięci!