krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
SYSTEM KAUCYJNY - PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WDRAŻANIA NOWYCH PRZEPISÓW
Zapraszamy na spotkanie z ekspertem!
aaa
Nowo wyremontowany sklep „Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Białej Podlaskiej
aaa
Zarząd KZRSS „Społem" w Warszawie serdecznie zaprasza prezesów i członków zarządów spółdzielni na kolejną, wiosenną konferencję „SPOŁEM 2024".
aaa
Pierwsze posiedzenie zgromadzenia ogólnego KRS
Wzięło w nim udział 99 ze 102 delegatów wybranych na VII Kongresie. Zgromadzenie wybrało Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej, Prezydium Zgromadzenia...
aaa
W dniach 22-23 stycznia 2024 r. obradował VII Kongres Spółdzielczości, który jest najwyższym organem samorządu spółdzielczego w Polsce.
Copyright by KZRSS "Społem"

Rozstrzygnięcie Konkursu KRS na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR II/2014 Opublikowano: poniedziałek, 30, czerwiec 2014

Zakończona została X edycja Konkursu Krajowej Rady Spółdzielczej na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości. Na Konkurs nadesłano 20 prac, w tym 5 badawczych, 11 magisterskich i 4 dyplomowe lub licencjackie.

Cztery spośród nich miały charakter ogólnospółdzielczy, 5 dotyczyło spółdzielczości wiejskiej, 5 – spółdzielczości mieszkaniowej, 3 – spółdzielczości bankowej, 2 – spółdzielczości spożywców i 1 – uczniowskiej.
Spośród prac nadesłanych na Konkurs 12 prac dotyczyło ekonomii bądź organizacji i zarządzania, 2 – prawa, 6 miało charakter mieszany. Komisja Konkursowa postanowiła zakwalifikować do Konkursu wszystkie prace i przyznać w kategorii prac badawczych: jedną nagrodę I stopnia, jedną nagrodę II stopnia, 2 wyróżnienia oraz dyplom uznania, a w kategorii prac magisterskich i licencjackich: 4 równorzędne nagrody I stopnia, 4 równorzędne nagrody II stopnia i 7 wyróżnień.
Komisja Konkursowa, powołana przez Prezesa Zarządu KRS, Alfreda Domagalskiego, w celu przyznania nagród w X edycji Konkursu na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości, w składzie: prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz – przewodniczący Rady Konsultacyjno-Doradczej KRS – przewodniczący Komisji, dr Krzysztof Lachowski – SIB/KRS – sekretarz Komisji, dr Adam Piechowski – dyrektor Zespołu SIB/KRS – członek Komisji, Zdzisław Gumkowski – doradca Prezesa – członek Komisji, mec. Jacek Urbański –Zespół Prawny KRS, po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami, na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2014 r., ustaliła, co następuje:
1. Na konkurs nadesłano 20 prac. Komisja uznała, że wszystkie spełniają wymogi formalne wyszczególnione w komunikacie o ogłoszeniu konkursu i mogą zostać zakwalifikowane do X edycji konkursu. Spośród zakwalifikowanych prac 5 zgłoszono w kategorii prac badawczych i 15 w kategorii prac magisterskich, licencjackich i dyplomowych.
2. Komisja postanowiła przyznać następujące nagrody:

– w kategorii prac badawczych:

przyznać Nagrodę I Stopnia dr hab. Józefowi Kani, dr Leszkowi Leśniakowi i mgr Jackowi Bombie za pracę badawczą „Spółdzielczość w świadomości rolników i doradców oraz praktyczne wykorzystanie idei spółdzielczej do rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich".

przyznać Nagrodę II Stopnia dr Anecie Suchoń za cykl artykułów:
- Spółdzielczość wiejska w Austrii, Francji i Wielkiej Brytanii
- Spółdzielnie jako istotne podmioty funkcjonujące na rynku mleka – zagadnienia prawne i ekonomiczne
- Cooperatives as an instrument of the development of agriculture and rural areas in Poland - Grupy producentów jako instrument rozwoju agrologistyki na rynku owoców i warzyw
- Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne i inne spółdzielnie rolnicze w Niemczech
- Spółdzielnie rolnicze w Europie zachodniej
- Prawa i obowiązki członków spółdzielni mleczarskich
- Spółdzielnie socjalne na wsi
- Spółdzielcze grupy producentów rolnych
- W kwestii nowego modelu spółdzielczości rolniczej
- Genossenschaften in der Landwirrtschawt und in landlichem
- Spółdzielnie rolnicze na terenach wiejskich we Włoszech
- Zasady organizacji spółdzielni socjalnych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w świetle obowiązujących przepisów
- Legal principles of running a farm by agricultural production cooperatives
- Prawne aspekty zakładania i prowadzenia działalności przez wstępnie uznane grupy oraz organizacje producentów owoców i warzyw
- Gminne spółdzielnie socjalne
- Rechtliche und okonomische Aspekte des Milchmarkts in Polen – aktueller Stand und Entwicklungsperspektiven

przyznać 2 Wyróżnienia:
dr Marii Zubie za cykl artykułów:
- Zmiany poziomu bezpieczeństwa finanasowego banków spółdzielczych w woj. lubelskim w latach 2000 -2011
- Zmiany w sektorze bankowości spółdzielczej w Europie w latach 2004-2011
- Zmiany działalności kredytowej banków spółdzielczych w Polsce i Europie w latach 2007- 2011
- Zmiany podstawowych uwarunkowań i zadań spółdzielni rolniczych w Polsce
dr Rafałowi Balinie za cykl artykułów:
- Zadania banków zrzeszających i ich znaczenie w opinii zarządzających bankami spółdzielczymi
- Koszty usług finansowych a zadowolenie klientów banków spółdzielczych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw
- Znaczenie nowoczesnych rozwiązań i technologii w bankowości spółdzielczej
- Jakość oferty i obsługi w opinii klientów banków spółdzielczych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw
- Efektywność banków spółdzielczych w zależności od charakteru prowadzonej działalności
- Efektywność banków spółdzielczych w zależności od poziomu dynamiki obliga kredytowego

oraz przyznać dyplom uznania dr inż. Ireneuszowi Żuchowskiemu i mgr Beacie Piekarskiej za artykuł „Style kierowania w spółdzielniach w regionie kurpiowskim na przykładzie Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży".

– w kategorii prac licencjackich, dyplomowych i magisterskich:

– przyznać 4 równorzędne Nagrody I Stopnia:
Filipowi Leszczyńskiemu za pracę „Kształtowanie się więzi społecznych w wybranych modelach gospodarki społecznej"
Monice Puchalskiej za pracę „Wpływ fuzji i przejęć na sytuację finansowo - ekonomiczna spółdzielni mleczarskich w latach 2006-2010"
Joannie Siódmiak-Niemczewskiej za pracę „Spółdzielczość Rolnicza i wiejska w powiecie sępoleńskim po 2000 roku. Przypadek SRI „Rolnik" i Gminnej Spółdzielni „S.Ch."
Ewie Starba za pracę „Likwidacja spółdzielni".

– przyznać 4 równorzędne Nagrody II Stopnia:
Aleksandrze Burczyńskiej za pracę „Skuteczność i efektywność w procesie gospodarowania nieruchomościami"
Janinie Krakowskiej za pracę „Rola małych organizacji w życiu społeczności na przykładzie Banku Spółdzielczego Pawłowice i Spółdzielni Mieszkaniowej Pawłowice"
Karolinie Janowskiej za pracę „Ekonomiczne i Prawne aspekty funkcjonowania wybranych spółdzielni „Samopomoc Chłopska" w woj. Wielkopolskim – stan i możliwości rozwoju"
Ewelinie Rybickiej - z KZRSS „Społem", za pracę „Analiza kondycji finansowej „Społem" Warszawskiej Spółdzielni Spożywców Śródmieście".

– przyznać 7 Wyróżnień:
Joannie Białej za pracę „Uwarunkowania rozwoju spółdzielczości"
Jolancie Drabik za pracę „Produkty i usługi banków spółdzielczych ze szczególnym uwzględnieniem depozytów na przykładzie Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie"
Beacie Jachimczak za pracę „Postępowanie sądowe wywołane zaskarżeniem uchwały organów spółdzielni mieszkaniowej"
Agnieszce Kasztankiewicz – ze „Społem" PSS w Chełmie, za pracę „Funkcjonowanie spółdzielni w Polsce na przykładzie Społem PSS w Chełmie"
Paulinie Sobieszczańskiej za pracę „Rola bankowości spółdzielczej w finansowaniu rozwoju lokalnych form aktywności gospodarczej na przykładzie Ludowego Banku Spółdzielczego w Strzałkowie, filia Grzegorzew"
Dorocie Waliszewskiej za pracę „Spółdzielnia uczniowska źródłem wiedzy i przedsiębiorczości na lokalnym rynku pracy"
Agnieszce Zakrzewskiej za pracę „Rzetelność prowadzenia ksiąg rachunkowych na tle prawa bilansowego i podatkowego i ich wpływ na jakość sprawozdania finansowego na przykładzie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna".

Nagrody i wyróżnienia laureatom Konkursu zostały wręczone w dniu 26 czerwca br. podczas uroczystego spotkania zorganizowanego przez Krajową Radę Spółdzielczą z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości.
Nadesłane na Konkurs prace włączone zostały do zbiorów Biblioteki KRS.