krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
Co z pojemnikami dań na wynos? Kiedy szklane butelki?- odpowiadamy na pytania odnośnie systemu kaucyjnego…
aaa
Obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej
aaa
Gala Polskiej Ligi Siatkówki
aaa
Młode Spółdzielnie konsumenckie w Europie
Organizacja Euro Coop wspiera działania oraz rozwój spółdzielni w Europie.
Copyright by KZRSS "Społem"

KONFERENCJA „SPOŁEM 2024"

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR II/2024 Opublikowano: wtorek, 16, kwiecień 2024

W dniach 9-11 kwietnia 2024 roku w siedzibie Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem" odbyła się Konferencja „SPOŁEM 2024", w której wzięli udział przedstawiciele zrzeszonych w Związku spółdzielni.
Konferencja rozpoczęła się spotkaniem z Zarządem Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem", który przedstawił podsumowanie zrealizowanych przedsięwzięć w 2023 roku oraz plany na rok 2024.

W swoim wystąpieniu Prezes KZRSS „Społem" Ryszard Jaśkowski omówił obecną strukturę organizacji pod względem min. bieżącej liczby spółdzielni zrzeszonych, ilości pracowników, palcówek oraz spółdzielni w najwyższym przychodem w roku 2022. Kluczowym punktem prezentacji były informacje o harmonogramie działania KZRSS „Społem" na lata 2024 – 2027 określonego Uchwałą nr 9 - 51 Zjazdu Delegatów oraz dane dotyczące przebiegu VII Kongresu Spółdzielczości Krajowej Rady Spółdzielczej. Następnie Prezes Jaśkowski przekazał uczestnikom informacje na temat kluczowych regulacji prawnych związanych ściśle z branżą handlową. W dalszej części prezentacji uczestnicy zapoznali się z zasadami oraz zakresem przeprowadzanych przez Związek lustracji, o których opowiedział Zastępca Prezesa Zarządu Rafał Płoski, a także działaniami promocyjnymi Związku m.in. współpracą z Polską Ligą Siatkówki i aktywnościami w międzynarodowych organizacjach spółdzielczych, które przedstawiła Agnieszka Wroniewicz Dyrektor Zespołu Organizacji i Promocji. W ramach realizacji programu działania KZRSS "Społem" na lata 2024 – 2027 Związek zatrudnił osobę specjalizującą się w dziedzinie IT, odpowiedzialną za rozwój programu lojalnościowego i aplikacji mobilnej. Pan Ignacy Chrzanowski zaprezentował zgromadzonym planu działania na rok 2024 i 2025, który obejmuje wiele zadań dot. cyfrowej transformacji „Społem".
Pierwszy dzień konferencji obfitował w merytoryczne prezentacje. Po zakończeniu wystąpienia Zarządu KZRSS „Społem" Grzegorz Szafraniec oraz Arkadiusz Bednarski przedstawili ofertę Polskiej Szkoły Handlowej. PSH oferuje zrzeszonym w związku spółdzielniom możliwość kształcenia kadry sklepowej, a co za tym idzie otrzymanie po zakończeniu szkoły dyplomu Sprzedawcy. Kadra dydaktyczna składa się z doświadczonych wykładowców specjalizujących się w technikach sprzedaży, merchandising'u, ekspozycji towaru na półkach, obsługi klienta oraz szeroko pojętej ekonomii. Przestawiona prezentacja spotkała się z zainteresowaniem obecnych na Konferencji spółdzielni. Zarząd Związku przygotuje dla zrzeszonych spółdzielni możliwość ponownego spotkania się z przedstawicielami Polskiej Szkoły Handlowej w trybie on-line. Dzień zakończyła uroczysta kolacja.
Drugi dzień rozpoczął dr Piotr Pałka DERC PAŁKA Kancelaria Radców Prawnych, który poprowadził seminarium na temat: Parametry prawno-ekonomiczne w 2024 r. Mecenas zaproponował zgromadzonym ciekawy i nowy z perspektywy regulacji prawnych temat dotyczący możliwości tworzenia w Polsce obywatelskich społeczności energetycznych. Model obywatelskiej społeczności energetycznej niesie ze sobą szereg korzyści. Przeważa nad scentralizowanym systemem elektroenergetycznym tym, że ma wyższość na polu gospodarczym, technicznym, ekonomicznym oraz środowiskowym. Społeczności energetyczne dają możliwość elastycznego reagowania na zmiany cen energii elektrycznej. Jest to również okazja na poszerzenie działalności spółdzielni, a utworzenie takich społeczności jest dla podmiotów szansą na obniżenie kosztów związanych z energią i dodatkowym źródłem dochodów z tytułu sprzedaży nadwyżki energetycznej. Robert Wągrodzki Dyrektor ds. handlowych KPH „Społem" Sp. z.o.o. omówił badania rynkowe dotyczące segmentu marek własnych, osiągnięte wyniki za rok ubiegły, założone plany na rok bieżący, jak i plan zmian w strukturze własnościowej spółki.
Podczas Konferencji przedstawiciele spółdzielni zapoznali się również z ofertą zaproszonych na Konferencję gości m.in. Katarzyny Mazgaj – Prezes Zarządu Społem Broker Ubezpieczeniowy, Jana Oleszczuk-Zygmuntowskiego Prezes Zarządu / CEO PLZ Spółdzielnia, która jest spółdzielczą platformą techniczną przeznaczoną do międzysektorowej współpracy podmiotów spółdzielczych. Platforma PLZ ( Platforma Lokalnych Zasobów) zapewnia cyfryzację branż spółdzielczych, edukuje, szkoli, doradza i wdraża modele działania w oparciu o rozwiązania technologiczne, specjalnie przygotowywane dla spółdzielni. W dalszej części prezentacji zgromadzeni zapoznali się z ofertą firmy Marzanny Nikliborc Profesjonalne Szkolenia, Grzegorza Ejcharta Centrum Monitorowania Rynku Sp. z o.o., Szymona Biela EVB Spółka z o.o., Radosława Tylińskiego Strategix CFT GmbH, Jerzego Kosa Area Cooling Solutions Sp. z o.o. Następnie uczestnicy Konferencji zostali zaproszeni przez Prezesa Ryszarda Jaśkowskiego na spektakl p.t.: „Trzy sypialnie" wystawiany w teatrze Kwadrat w Warszawie.
11 kwietnia podczas wspólnego śniadania odbyło się podsumowanie Konferencji oraz dyskusja związana z programem, poruszono inne aktualne tematy dotyczące spółdzielni m.in. formę przyszłych Konferencji oraz ich lokalizację.
Związek serdecznie dziękuje Uczestnikom za aktywny udział w Konferencji.

- ZARZĄD -

  • konferencja2024001
  • konferencja2024002
  • konferencja2024003
  • konferencja2024004