krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
51 Zjazd Delegatów Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem"
aaa
Budynek Społem skończył 110 lat!
Inicjatorami budowy gmachu byli wielcy działacze polskiej spółdzielczości Romuald Mielczarski oraz Stanisław Wojciechowski ...
aaa
„Święto Latawca" w Szczecinie.
Wrzesień to miesiąc w którym wszyscy mieszkańcy Szczecina i nie tylko, czekają na jedyne i wyjątkowe wydarzenie...
aaa
Leszcyński festiwal sportu
Na miłośników biegów ekstremalnych czekała Tor Tura – specjalnie zaplanowana trasa, na której walczyli biegacze z prawdziwym charakterem.
aaa
KZRSS „Społem" informuje o zawartym porozumieniu o współpracy z firmą Net Innovation Software z Białegostoku.
aaa
Z okazji obchodów 115-lecia swojej działalności PSS Społem w Garwolinie zorganizowała piknik, na który zaproszono pracowników, emerytów oraz członków Spółdzielni.
aaa
Wiesław Depa prezes PSS Społem w Rzeszowie otrzymał nagrodę specjalną „MECENAS KULTURY PODKARPACKIEJ 2023"
Copyright by KZRSS "Społem"

Jubileusz 15-lecia magazynu "Tęcza Polska"

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR IV/2013 Opublikowano: środa, 23, październik 2013

W dniu 23 października br., dokładnie w 15. rocznicę ukazania się pierwszego numeru magazynu Krajowej Rady Spółdzielczej "Tęcza Polska", w Galerii Porczyńskich w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie, na które przybyli zaproszeni goście z całej Polski.

Na uroczystość przybyli między innymi: Stanisław Rakoczy – wiceminister spraw wewnętrznych, Sebastian Wierzbicki – wiceprzewodniczącego Rady Miasta st. Warszawy, Tomasz Nowicki – przewodniczący Kongresu Budownictwa, Wiesława Taranowska – wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Porozumienie Związków Zawodowych.

Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele "Społem": Anna Tylkowska – przewodnicząca Rady Nadzorczej KZRSS "Społem" i prezes "Społem" WSS Śródmieście w Warszawie, Ryszard Jaśkowski – zastępca prezesa Zarządu KZRSS "Społem", Danuta Mioduszewska – pełnomocnik Zarządu KZRSS "Społem", Sylwester Cerański – prezes Spółdzielni Spożywców "Mokpol" w Warszawie, Janusz Szczękulski – prezes "Społem" WSS Wola w Warszawie, Teresa Matys – przewodnicząca Rady Nadzorczej i Mieczysław Dąbrowski – prezes "Społem" PSS w Białymstoku, Jadwiga Dąbrowska – przewodnicząca Rady Nadzorczej "Społem" PSS w Sochaczewie, Maria Wawrzaszek-Gruszka – prezes "Społem" PSS "Robotnik" w Zamościu i Jadwiga Wójtowicz-Garwoła – prezes MAH "Społem" Sp. z o.o. w Warszawie.

Spotkanie otworzył i gości przywitał Mieczysław Grodzki – wiceprzewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej. Następnie Stefan Zajączkowski – redaktor naczelny "Tęczy Polskiej", podziękował tym, którzy przyczynili się do powstania jedynego ogólnopolskiego pisma spółdzielczego i tym na których pomoc może ona zawsze liczyć. Powiedział m.in.: – Nasza Jubileuszowa uroczystość jest spotkaniem przyjaciół, którzy od lat wspierają "Tęczę Polska", bo rozumieją, że jest ona potrzebna polskiej spółdzielczości, bo wiedzą, że "Tęcza Polska" – to ich pismo.

Z kolei Alfred Domagalski – prezes zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej, swoim wystąpieniu podkreślał: – "Tęcza Polska" od początku uczestniczy w trudnych przemianach jakie przechodzi polska spółdzielczość. Po 1989 roku nastąpiło nie tylko osłabienie materialnych fundamentów spółdzielczości, ale także ograniczenie możliwości popularyzowania i obrony spółdzielczych wartości. Nastąpiła faktyczna likwidacja intelektualnego zaplecza, a także spółdzielczego szkolnictwa i spółdzielczej prasy. Powstanie "Tęczy Polskiej" wypełniło częściowo te straty. Odgrywa ona i w dalszym ciągu powinna odgrywać ważną role w kształtowaniu społecznej świadomości. "Tęcza Polska" popularyzuje tradycje, dorobek i doświadczenia polskiej spółdzielczości; dostarcza argumentów jej obrońcom. Na zakończenie wystąpienia prezes Alfred Domagalski podziękował tym, którzy tworzyli magazyn i wypełniają go oraz zaapelował do spółdzielców, aby w dalszym ciągu wspierali swoje pismo.

Podczas spotkania zabrał również głos Stanisław Rakoczy – wiceminister spraw wewnętrznych, który powiedział m.in.: – Zawsze dobrze czuję się wśród spółdzielców, bo to są ludzie pracy organicznej, często niewidocznej, ale bardzo ważnej i potrzebnej. "Tęcza Polska" jest w tej pracy potrzebna spółdzielcom, bo pisze o takich właśnie ludziach. Głęboko wierzę, że spółdzielczość przetrwa, że nastąpią dla niej lepsze czasy.

Następnie były gratulacje i życzenia składane na ręce redaktora naczelnego "Tęczy Polskiej", Stefana Zajączkowskiego. Wśród składających gratulacje i życzenia był m.in. Ryszard Jaśkowski – zastępca prezesa Zarządu KZRSS "Społem", który również wręczył Redaktorowi okolicznościowy grawerton od Rady Nadzorczej i Zarządu KZRSS "Społem".

Po wystąpieniach gości odbył się koncert zespołów: "Mali" ze Spółdzielni Mieszkaniowej "Jary" oraz "Dereń" z Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej "Imielin" w Warszawie.

Uroczyste spotkanie zakończył poczęstunek przygotowany przez Gminną Spółdzielnię "Samopomoc Chłopska" w Szadku.