krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
SYSTEM KAUCYJNY - PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WDRAŻANIA NOWYCH PRZEPISÓW
Zapraszamy na spotkanie z ekspertem!
aaa
Nowo wyremontowany sklep „Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Białej Podlaskiej
aaa
Zarząd KZRSS „Społem" w Warszawie serdecznie zaprasza prezesów i członków zarządów spółdzielni na kolejną, wiosenną konferencję „SPOŁEM 2024".
aaa
Pierwsze posiedzenie zgromadzenia ogólnego KRS
Wzięło w nim udział 99 ze 102 delegatów wybranych na VII Kongresie. Zgromadzenie wybrało Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej, Prezydium Zgromadzenia...
aaa
W dniach 22-23 stycznia 2024 r. obradował VII Kongres Spółdzielczości, który jest najwyższym organem samorządu spółdzielczego w Polsce.
Copyright by KZRSS "Społem"

„Społem" włącza się aktywnie we wspólny projekt z członkami Euro Coop CO-OP TURISM

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR II/2022 Opublikowano: poniedziałek, 30, maj 2022

20 maja 2022 roku Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców „Społem" zgłosił dwuosobową reprezentację Związku ( występującą w imieniu zrzeszonych Spółdzielni) oddelegowaną do prac w tworzonej przez członków Euro Coop - Grupy Zadaniowej ds. Turystyki.

Ponad połowa członków Euro Coop prowadzi różnorodną działalność turystyczną – od biur podróży po sieci hoteli. Stwarza to potencjał do omówienia silniejszych synergii między organizacjami członkowskimi Euro Coop w celu:
TWORZENIA sieci członków i ich podmiotów stowarzyszonych w celu identyfikacji ich ofert i innych szczegółów, takich jak korzystanie z krajowych programów lojalnościowych;
UCZENIA SIĘ, dzieląc się doświadczeniem, wiedzą i kontaktami;
DOSTOSOWANIA SIĘ do wspólnych wyzwań, tworząc potencjał dla rzecznictwa na szczeblu krajowym i unijnym;
Zjednoczenia we wspólnych celach i promocji produktów branży turystycznej.
„Społem" jako członek Euro Coop widzi duży potencjał w zaangażowaniu wszystkich zrzeszonych Spółdzielni w tworzenie wspólnego programu turystycznego z uwagi na przekonanie, że Spółdzielcze usługi turystyczne powinny być dostępne dla wszystkich ponad 30 milionów członków – konsumentów, ale nie tylko. Za pośrednictwem tworzonego programu promocyjnego z tych usług będą mogły skorzystać również inne osoby, które do tej pory nie miały możliwości zapoznania się z ofertą turystyczną Spółdzielni.
Andreas Koumis (przedstawiciel Coop Cypr) zgłosił się na ochotnika do objęcia przewodnictwa jako przewodniczący Grupy Zadaniowej ds. Turystyki. Podjęta inicjatywa przewiduje poniższy harmonogram prac:
o 9-miesięczny okres testowy, podczas którego odbędą się dwa spotkania - jedno spotkanie inauguracyjne i drugie spotkanie techniczne,
Reprezentacja: max. po 2 osoby z każdego kraju;
Ustalony Zarząd: Andreas Koumis (Coop Cypr ) zgłosił się na stanowisko przewodniczącego; wspierany przez Oliviera Mugnier ( Coop Francja FNCC), Sekretariat Euro Coop zapewnia wsparcie administracyjne.
Cele (wstępna lista ):
o promowanie istniejących usług wśród członków w ramach zunifikowanej sieci / marki (np. Euro Coop Travel);
o zwiększenie wiedzy na temat istniejących usług/pakietów poprzez wymianę skutecznych praktyk i dzielenie się informacjami;
o zbadanie możliwości stworzenia wspólnego portalu/strony internetowej promującej te usługi, w tym, jeśli to możliwe, poza turystyczne (np. produkty);
o zbadanie możliwości stworzenia międzynarodowego pakietu usług z preferencyjnymi stawkami dla członków spółdzielni, niezależnie od ich narodowości.
KZRSS „Społem" zaprasza wszystkie Spółdzielnie członkowskie do kontaktu z Zespołem Organizacji i Promocji w celu przekazania informacji o posiadanej bazie noclegowej/hotelowej/ restauracyjnej oraz wspierania Zespołu w pracach nad wspólnym portalem internetowym promującym działalność turystyczną.