krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
Młode Spółdzielnie konsumenckie w Europie
Organizacja Euro Coop wspiera działania oraz rozwój spółdzielni w Europie.
aaa
Posiedzenie Zarządu Euro Coop
Z ramienia KZRSS w spotkaniu brali udział Prezes Zarządu Ryszard Jaśkowski będący członkiem Zarządu Euro Coop oraz Agnieszka Wroniewicz Dyrektor...
aaa
Kolejna konferencja Społem już za nami!
Copyright by KZRSS "Społem"

Rafał Płoski nowym Zastepcą Prezesa Zarządu KZRSS "Społem"

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR II/2023 Opublikowano: piątek, 05, maj 2023

rafal plosk srednieiZarząd Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem" informuje, że w dniu 28 kwietnia 2023 roku Rada Nadzorcza KZRSS „Społem" mianowała na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu Pana Rafała Płoskiego.

Rafał Płoski ma 47 lat. Jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Prawa i Administracji - kierunek administracja publiczna i prawo. Posiada uprawnienia lustracyjne stosownie do przepisów ustawy Prawo spółdzielcze. W 2018 r. obronił rozprawę doktorską o tematyce spółdzielczej uzyskując tytułu doktora nauk społecznych.
Rafał Płoski od kilkunastu lat jest związany ze spółdzielczością. W latach 2005 – 2017 pracował w Krajowej Radzie Spółdzielczej w Zespole Prawno – Ekonomicznym oraz w Zespole Lustracji i Doradztwa. W Krajowym Związku Rewizyjnym Spółdzielni Spożywców „Społem" pracuje od 2018 roku. W ramach obowiązków Dyrektora Zespołu Lustracji i Doradztwa przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń, głównie o tematyce lustracyjnej oraz w zakresie prawno – organizacyjnej działalności spółdzielni, ponadto przeprowadził ponad 100 lustracji w organizacjach spółdzielczych różnych branż, w tym w szczególności w spółdzielniach „Społem" realizując tym samym główne cele lustracji w zakresie instruktażu i doradztwa dla spółdzielni.
Od maja 2022r. pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Krajowej Platformie Handlowej Społem Sp. z o.o.